12.5 கிலோ எரிவாயு சிலிண்டர் தொடர்பில் பொது மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு..!

0

கிலோ கிராம் 12.5 பொதுவான எரிவாயு சிலிண்டர்களை சந்தையில் கொள்வனவு செய்ய முடியாத நிலை இருக்குமாயின், அது தொடர்பில் தொலைபேசியின் மூலம் நுகர்வோர் அலுவல்கள் அதிகார சபைக்கு 1997 எனும் இலக்கத்தின் ஊடாக பொது மக்களால் அறிவிக்க முடியும்.


எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு இன்றி வழங்குவதற்கு லிட்ரோ கேஸ் இலங்கை நிறுவனம் உடன் பட்டிருப்பதாக கூட்டுறவுச் சேவைகள் சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது


12.5 கிலோ கிராம் எரிவாயு சிலிண்டர் ஒன்றின் விலை ரூபா 1,493 ஆகும். இந்த விலைக்கு சந்தையில் சிலிண்டரை கொள்வனவு செய்ய முடியும் என இராஜாங்க அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.