வவுனியா நகரில் மயான காணிக்கு மண் நிரப்பி அபகரிக்க முயற்சி முறியடிப்பு..!

0

வவுனியா குருமன்காடு பகுதியிலுள்ள நகரசபையின் கீழ் உள்ள முஸ்லிம் மக்களின் மயானத்திற்குள் மண் நிரவி காணியை அபகரிக்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து நகரசபையினரிடம் எவ்விதமான அனுமதிகளும் பெற்றுக் கொள்ளாமல் குறித்த காணிக்கு மண் நிரப்பும் நடவடிக்கை நகரசபையினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது .


இவ்விடயம் குறித்து மேலும் தெரிய வருகையில் ,

வவுனியா குருமன்காடு பகுதியிலுள்ள பட்டாணிச்சூர் முஸ்லிம் மக்களின் மயானத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட காணி நகரசபையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கின்றது .

அண்மைய சில தினங்களாக அக்காணியில் மண் நிரவி காணி அபகரிக்கும் முயற்சி இடம்பெற்று வருகின்றது. இது குறித்து நகரசபை வருமானப் பகுதியினால் குறித்த மயானத்திற்கு மண் நிரவும் பணி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது .


நகரசபையின் கீழ் உள்ள மயானத்திற்குரிய காணிக்கு முன்னாள் அமைச்சரின் அனுமதியுடன் முப்பது வருடங்களுக்கு நீண்ட காலக்கு குத்தகைக்கு ஆவணம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டமை தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து நகரசபை வருமானப் பகுதியினரால் குறித்த காணிக்கு மண் நிரப்பும் பணிகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு இது குறித்த விசாரணைகள் நகரசபையினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது .


குருமன்காடு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் மக்களின் மயானம் வவுனியா மன்னார் பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ளது.

தற்போது மன்னார் பிரதான வீதி புனரமைப்புச் செய்யப்பட்டு வரும் இவ் வேளையில் குறித்த மயானத்திற்குரிய ஒரு பகுதிக்கு மணி நிரவி காணி அபகரிக்கும் . நடவடிக்கை நகரசபையினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.


இதேவேளை கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நகரிலுள்ள குளத்திற்கு மண் நிரவும் பணிகள் இடம் பெற்றது. அந்நடவடிக்கை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.