சீனிக்கான நிர்ணய விலை அறிவிப்பு; வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு வெளியீடு..!

0

சீனிக்கான அதிக பட்ச மொத்த விலை மற்றும் அதிக பட்ச சில்லறை விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனுடன் தொடர்புடைய வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று நள்ளிரவு வௌியிடப்படவுள்ளது.
அதன்படி, வௌ்ளை சீனிக்கான அதிக பட்ச மொத்த விலை 80 ரூபாவாக ஆகவும் வௌ்ளை சீனிக்கான அதிகபட்ச சில்லரை விலை 85 ரூபாவாகவும், பொதி செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோ வௌ்ளை சீனியின் விலை 90 ரூபாவாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.