நாடாளுமன்றம் சென்ற மற்றுமோர் செய்தியாளருக்கும் கொரோனா..!

0

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் நாடாளுமன்ற செய்திகளை சேகரிக்கச் சென்ற மற்றுமொரு நாடாளுமன்ற செய்தியாளருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.


ஏற்கனவே நாடாளுமன்றம் சென்ற மூன்று செய்தியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.