20வது திருத்தம் தொடர்பில் சபாநாயகரின் விசேட அறிவிப்பு வெளியாகியது..!

0

20 வது திருத்தத்தின் சில உட்பிரிவுகள் முழுமையான நாடாளுமன்ற பெரும்பான்மையுடன் மற்றும் பொது சர்வசன வாக்கெடுப்பில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளதாக சபாநாயகர் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்.


20 ஆவது திருத்த உட்பிரிவுகள் சிலவற்றில் முரண்பாடுகள் இருந்த போதிலும், சில திருத்தங்களை குழுநிலை விவாதத்தில் வாக்கெடுப்பு இல்லாமல் நிறைவேற்றலாம் என்றும் உயர் நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளதாக சபாநாயகர் குறிப்பிட்டார்.