உடனடியாக அமுலாகும் வகையில் புதிய இடங்களுக்கும் பொலிஸ் ஊரடங்கு..!

0

உடனடியாக அமுலாகும் வகையில் கம்பஹா ,கிரிந்திவெல,தொம்பே, பூகொட, கனேமுல்ல, வீரங்குல, வெலிவேரிய, மல்வத்து ஹிறிப்பிட்டிய, நிட்டம்புவ, மீரிகம, பல்லேவல, யக்கல, ஜா எல, கந்தான ஆகிய பொலிஸ் பிரிவுகளில் காலவரையற்ற ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கும்.


அதேபோல் திவுலப்பிட்டிய,மினுவாங்கொட ,வெயாங்கொட பொலிஸ் பிரிவுகளில் ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்ந்து அமுலில் இருக்கும்என பொலிஸ் தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது.