மஹிந்த ராஜபக்ஸ 5 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான விருப்பு வாக்குகளை பெற்று அமோக வெற்றி..!

0

நேற்று முன்தினம் (5.08.2020) நடைபெற்ற 2020 பொதுத் தேர்தலில் குருநாகல் தேர்தல் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ 5 இலட்சத்து 27 ஆயிரத்து 364 விருப்பு வாக்குகளை பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவரது தலைமையிலான ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவிற்கு இந்த மாவட்டத்தில் 11 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளன.


குருநாகல் மாவட்டம்

ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ (1,99,203 விருப்பு வாக்குகள் ); குணபால ரத்னசேகர (141991விருப்பு வாக்குகள்) தயாசிறி ஜயசேகர (112452 விருப்பு வாக்குகள் ) அசங்க நவரத்ன (82779 ), சமன்பிரிய ஹேரத் (66814 விருப்பு வாக்குகள்);, டி.பி. ஹேரத், அநுர பிரியதர்ஷன யாபா, ஜயரத்ன ஹேரத், ஷாந்த பண்டார மற்றும் சுமித் உடுதும்பர ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதேவேளை குருநாகல் மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளர்கள் நால்வர் இம்முறை பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

நலீன் பண்டார, ஜே.சி. அலவத்துவல, அஷோக் அபேசிங்க மற்றும் துஷார இந்துனில் ஆகியோர் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் தெரிவாகியுள்ளனர்


கொழும்பு மாவட்டம்

கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி களமிறங்கிய வேட்பாளர்களில், அட்மிரல் சரத் வீரசேகர 3,28,092 அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.

இவரை தவிர, விமல் வீரவங்ச ( 267,084 விருப்பு வாக்குகள்) , உதய கம்மன்பில, கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஸ (120,626 விருப்பு வாக்குகள்) , கலாநிதி பந்துல குணவர்தன (101,644 விருப்பு வாக்குகள்), மேஜர் பிரதீப் உந்துகொட (91,958 விருப்பு வாக்குகள்) தினேஷ் குணவர்தன (70,205 விருப்பு வாக்குகள்), மதுர விதானகே, சட்டத்தரணி பிரெமநாத் சி தொலவத்த (69,055 விருப்பு வாக்குகள்), காமினி லொக்குகே (62,543 விருப்பு வாக்குகள்) ,சுசில் பிரேமஜயந்த (50,322 விருப்பு வாக்குகள்) மற்றும் ஜகத் குமார (47,693 விருப்பு வாக்குகள்) ஆகியோர் வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் சஜித் பிரேமதாச (305,744 விருப்பு வாக்குகள்)எஸ்.எம். மரிக்கார்(87,589 விருப்பு வாக்குகள்) , முஜிபூர் ரஹ்மான் (96,916 விருப்பு வாக்குகள்), கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா (82,845 விருப்பு வாக்குகள்) , பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க (65,574 விருப்பு வாக்குகள்) , மனோ கணேசன் (62,091 விருப்பு வாக்குகள்) ஆகியோரும் கொழும்பு மாவட்டத்திலிருந்து பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தேசிய மக்கள் சக்தி ஜே.வி பிp சார்பில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட அநுர குமார திசாநாயக்கவும் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.


பதுளை மாவட்டம்

பதுளை மாவட்டத்தில் வெளியாகியுள்ள விருப்பு வாக்குகளின் பிரகாரம் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவுக்கு 06 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளது.

நிமல் சிறிபால டி சில்வாஇ சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய, தேனுக விதான கமகே, சாமர சம்பத் தசநாயக்க, டிலான் பெரேரா மற்றும் திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி ஆகியோர் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் பதுளை மாவட்டத்திலிருந்து வடிவேல் சுரேஷ்இ அருணாச்சலம் அரவிந்தகுமார் மற்றும் சமிந்த விஜயசிறி ஆகியோர் பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.


யாழ்.மாவட்டம்

யாழ். தேர்தல் மாவட்டத்திற்கான விருப்பு வாக்குகளின் அடிப்படையில் 7 பேர் இம்முறை பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இலங்கை தமிழரசு கட்சி சார்பில் வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களில் 03 பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.
இலங்கை தமிழரசு கட்சி சார்பில் வன்னி மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன், செல்வம் அடைக்கலநாதன் மற்றும் எஸ். வினோநோகராதலிங்கம் ஆகியோர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் வன்னி மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட காதர் மஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் போட்டியிட்ட ரிஷாட் பதியூதீன் ஆகியோரும் பொதுத் தேர்தலில் அதிக வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி; வன்னி மாவட்டத்தில் இருந்து குலசிங்கம் திலீபனும் இம்முறை பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.


திருகோணமலை மாவட்டம்

இதேவேளை, திருகோணமலை மாவட்டத்தில் விருப்பு வாக்குகளின் அடிப்படையில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் போட்டியிட்ட எஸ்.எம். தௌபீக்இ இம்றான் ம{ஹரூப் ஆகியோர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிட்ட கபில நுவன் அத்துகோரள என்பவரும் இம்முறை பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

இலங்கை தமிழரசு கட்சி சார்பில் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் போட்டியிட்டவர்களில் இரா. சம்பந்தன் மாத்திரமே அதிக விருப்பு வாக்குகளில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட பிள்ளையான் என்று அழைக்கப்படும் சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் (54,108) விருப்பு வாக்குகளால் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதேவேளை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி 2 ஆசனங்களையும் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன மற்றும் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஆகியன தலா ஒவ்வொரு ஆசனங்களை பெற்றுள்ளனர்.

திகாமடுல்ல தேர்தல் மாவட்டம்

திகாமடுல்ல தேர்தல் மாவட்டத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள 07 பேரில் மூவர் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவை சேர்ந்தவர்களாவர்.

நுவரெலியா மாவட்டம்

இதேவேளை, நுவரெலியா தேர்தல் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவில் இருந்து ஜீவன் தொண்டமான், சி.பி. ரத்னாயக்க, எஸ். பி. திசாநாயக்க, மருதுபாண்டி இராமேஷ்வரன், நிமல் பியதிஸ்ஸ ஆகிய ஐவரும் தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் போட்டியிட்ட பழனி திகாம்பரம், வி. இராதாகிருஷ்ணன், எம் உதயகுமார் ஆகியோரும் தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிட்ட விமலவீர திசாநாயக்க, டீ. வீரசிங்க மற்றும் திலக் ராஜபக்ஸ ஆகியோர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 2 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது, இந்த கட்சியின் சார்பில் மொஹமட் ஹாரீஸ் மற்றும் பைசல் காசிம் ஆகியோர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸிலிருந்து ஆர்.எம்.எம். முஷாரப், தேசிய காங்கிரஸிலிருந்து ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லா ஆகியோரும் திகாமடுல்ல தேர்தல் மாவட்டத்திலிருந்து பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.


கம்பஹா மாவட்டம்

கம்பஹா மாவட்டத்தில், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் நாலக்க கொடஹேவா, பிரசன்ன ரணதுங்க, இந்திக அநுருத்த, சிசிர ஜயகொடி, நிமல் லான்சா, சஹன் பிரதீப் விதான, சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோபுள்ளை, பிரியந்த ரணவீர, கோகிலா ஹர்ஷனி குணவர்தன, லசந்த அழகியவன்ன, நலீன் ருவன்ஜீவ பெர்னாண்டோ, மிலான் ஜயதிலக்க மற்றும் உபுல் மஹேந்திர ராஜபக்ஸ ஆகியோர் தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் சரத் பொன்சேகா, ரஞ்சன் ராமநாயக்க, காவிந்த ஜயவர்தன மற்றும் ஹர்ஷன ராஜகருணா ஆகியோர் இம்முறை பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

கம்பஹா மாவட்டத்தில் தேசிய மக்கள் சக்தியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய விஜித ஹேரத், பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் விருப்பு வாக்குகளுக்கு அமைய ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் 6 பேர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

இதனடிப்படையில், நாமல் ராஜபக்ஸ, டி.வி சன்ன, மஹிந்த அமரவீர, சமல் ராஜபக்ஸ, உபுல் கலப்பத்தி மற்றும் அஜித் ராஜபக்ஸ ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சார்பில் களமிறங்கிய திலீப் வெதஆராச்சி இம்முறை பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

களுத்துறை மாவட்டம்

களுத்துறை மாவட்டத்தில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவுக்கு 8 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

விதுர விக்ரமநாயக்கஇ ரோஹித அபேகுணவர்தனஇ சஞ்சீவ எதிரிமான்னஇ பியல் நிஷாந்த டி சில்வாஇ ஜயந்த சமரவீர அநுப பெஸ்குவல்இ லலித் எல்லாவல மற்றும் மஹிந்த சமரசிங்க ஆகியோர் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்றுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் களுத்துறை மாவட்டத்திற்கு ராஜித சேனாரத்ன மற்றும் குமார வெல்கம ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காலி மாவட்டம்

காலி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் 7 பேர் இம்முறை பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

ரமேஷ் பத்திரண, சம்பத் அத்துகோரலகே, மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வாஇ சந்திம வீரக்கொடிஇ இசுறு தொடங்கொட, ஷான் விஜயலால் டி சில்வா மற்றும் கீதா குமாரசிங்க ஆகியோருக்கு அதிக விருப்பு வாக்குகளுடன் தெரிவாகியுள்ளனர்.

தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பில் காலி மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட கயந்த கருணாதிலக்க மற்றும் மனுஷ நாணயக்கார ஆகியோர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மாத்தளை மாவட்டம்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட விருப்பு வாக்குகளுக்கு அமையஇ ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் 4 உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஜனக்க பண்டார தென்னகோன்இ நாலக்க பண்டார கோட்டேகொடஇ பிரமித்த பண்டார தென்னகோன் மற்றும் ரோஹண திசாநாயக்க ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ரோஹினி குமாரி கவிரத்ன பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பொலன்னறுவை மாவட்டம்

பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில்இ ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் தெரிவான நால்வரில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுடன் ரொஷான் ரணசிங்க , சிறிபால கம்லத் மற்றும் ஏ. அத்துகோரள ஆகியோர் தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் கிங்ஸ் நெல்சன் வெற்றிப்பெற்றுள்ளார்.


மாத்தறை மாவட்டம்

மாத்தறை மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன 6 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.

நிபுண ரணவக்கஇ கருணா கொடிதுவக்குஇ டலஸ் அழகப்பெரும, காஞ்சன விஜேசேகர, மஹிந்த யாபா அபேவர்தன மற்றும் வீரசுமன வீரசிங்க ஆகியோர் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் புத்திக பத்திரண தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கண்டி மாவட்டம்

கண்டி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன வேட்பாளர் 8 பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

திலும் அமுனுகம, மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே, லொஹான் ரத்வத்த, அநுராத ஜயரத்ன, கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல, வசந்த யாபா பண்டார, குணதிலக்க ராஜபக்ஸ மற்றும் உதேன சாமிந்த கிரிந்திகொட ஆகியோர் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்படடுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் ரவூப் ஹக்கீம், ஹலீம் மொஹமட், வேலுகுமார், லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல ஆகியோர் கண்டி மாவட்டத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அநுராதபுர மாவட்டம்

அநுராதபுரத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் எஸ். எம். சந்திரசேனஇ பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன, உதிக பிரேமரத்னஇ ஷெஹான் சேமசிங்கஇ துமிந்த திசாநாயக்க, ஜே. நந்தசேன மற்றும் கே.பீ. எஸ். குமாரசிறி 7 பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் இஷாக் ரஹ்மான் மற்றும் ரோஹன விஜேசுந்தர ஆகியோர் தெரிவாகியுள்ளனர்.

கேகாலை மாவட்டம்

கேகாலை மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் கனக ஹேரத்இ ரஞ்சித் சியம்பலாப்பட்டிய, தாரக்க பாலசூரிய, ரூபிகா விக்ரமசிங்க, H.R.S.. துஷ்மந்த, உதயகாந்த குணதிலக்க மற்றும் L.H.. சுதத் மஞ்சுள உள்ளிட்ட 7 பேர் தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் கபீர் ஹாஷிம் மற்றும் கே சுஜித் சஞ்சய பெரேரா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

மொனராகலை மாவட்டம்

மொனராகலை மாவட்டத்தின் விருப்பு வாக்குகளுக்கு அமைய, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் ஷஷீந்தர ராஜபக்ஸ, குமாரசிறி ரத்னாயக்கஇ விஜித பேருகொட, ஜகத் புஷ்பகுமார மற்றும் கயாஷான் நவநந்த ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சார்பில் மொனராகலை மாவட்டத்தில் எச் எம் தர்மசேன விஜேசிங்க தெரிவாகியுள்ளனர்..


புத்தளம் மாவட்டம்

புத்தளம் மாவட்ட விருப்பு வாக்குகளின் அடிப்படையில், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன கைப்பற்றியு ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை 05.

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட சனத் நிஷாந்த, பிரியங்கர ஜயரத்ன, அருந்திக பெர்னாண்டோ, சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன மற்றும் அசோக் பிரியந்த ஆகியோர் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் இரண்டு ஆசனங்களுக்காக ஹெக்டர் அப்புஹாமி மற்றும் நிரோஷன் பெரேரா ஆகியோர் இம்முறை பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணியில் புத்தளம் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட ஷாப்தி மொஹமட் ரய்ம் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.