வாகன வருமான வரி அனுமதிப் பத்திரத்திரங்களை புதுப்பிக்க யூலை வரை கால அவகாசம்..!

0

காலாவதியாகியுள்ள வாகன வருமான வரி அனுமதிப் பத்திரத்திரங்களை புதுப்பிக்க எதிர்வரும் ஜுலை 31 ஆம் திகதி வரை சலுகைக் காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது


இதன்படி, கடந்த மார்ச் 13 ஆம் திகதி முதல் ஜுலை 31 ஆம் திகதி வரையிலான காலப் பகுதியில் காலாவதியாகின்ற வாகன அனுமதிப் பத்திரங்களுக்கு தண்டப்பணம் அறவிடப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.