தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள், விடைகளைப் பார்வையிட..!

0

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள், விடைகளை இலகுவாக பார்வையிட வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இங்கு நீங்கள் வினாத்தாள்கள், விடைகளை பார்வையிட முடியும் என்பதுடன் தேவையேற்படின் தரவிறக்கிக் (Download) கொள்ளவும் முடியும்

வினாத்தாள்களை பார்வையிட இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

விடைத் தாள்களைப் பார்வையிட இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.