ஆயுர்வேத மருந்துக் கூட்டுத் தாபன வேலை வாய்ப்பு..! Closing Date 18.05.2020

0

Applications are invited from Sri Lankan Applicants to fill the following vacancies of the Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation.

ஆயுர்வேத மருந்துக் கூட்டுத் தாபன வேலை வாய்ப்பு – 2020

Closing Date: 2020-05-18

 

More Details

Source: Daily News (30/04/2020)