இலங்கையில் புற்றுநோய் வருவதற்கு முக்கிய காரணம்; நாம் அருந்தும் பால்மா..!

0

இலங்கையின் மகரகம புற்றுநோய் வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களில் 140 பேருக்கு புற்றுநோய் ஏற்படக் காரணமாயிருந்தது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பால்மா வகைகளே என மருத்துவ சபை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது

உண்மையில் பால்மா என்பது என்ன?

இது பசுவின் பாலை உலர்த்திப்பெறப்படுவது இல்லை. பன்றி, புறொய்லர் போன்றவற்றின் விலங்குக் கொழுப்பும் பாம் ஓயிலும் சில செயற்கை இரசாயணங்களும் கலந்து மாவாக உலர்த்தப்பட்டு “லக்ரோஸ் “எனப்படும் வெல்லம் செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு கலந்த கலவை தான் நாம் இறக்குமதி செய்கின்ற பால்மா.

நியூசிலாந்தில் தயாரிக்கப்படும் உண்மையான பசுப் பால் மாவை எங்களால் வாங்க முடியாது அது குறித்த சிலருக்கு நேரடியாக போய்ச் சேர்கின்றது

எது சிறந்தது?

பசுப்பால், ஆட்டுப்பால் போன்றவற்றை உள்ளூரில் வாங்கி திரவமாகப் பயன்படுத்துங்கள். அவை மிகுந்த சத்து உடையவை, பக்க விளைவு அற்றவை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இதனை கிளிக் செய்யுங்கள்