கடந்த வருடம் பாராளுமன்றில் வாயே திறக்காத யாழ் மாவட்ட கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்..!

0

2019 ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்ற அர்வுகளின் போது ஒரு தடவை கூட பேசாத நான்கு உறுப்பினர்கள் இருப்பதுடன் ஒரு தடவை மாத்திரம் பேசிய 9 உறுப்பினர் இருப்பதாக Manthri.lk இணையத்தளம் மேற்கொண்ட கணிப்பீட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற ஹன்ஸாட் தரவு அறிக்கையை அடிப்படையாக் கொண்டே இந்த கணிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதன் பிரகாரம் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒருதடவை கூட பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றாதவர்களென, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி குருணாகல் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இந்திக்க பண்டாரநாயக்க, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி மாத்தளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜனக்க பண்டார தென்னகோன், ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி பொலன்னறுவ மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிபால கம்லத், ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி கம்பஹா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துலிப் விஜேசேகர ஆகியோர் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றர்.

அதேவேளை, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற அமர்வுகளின் போது ஒரு தடவை மாத்திரம் உரையாற்றிய உறுப்பினர்களாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி தேசிப்பட்டியல் உறுப்பினர் டி.எம்.சுவாமிநாதன், ஐக்கிய தேசிய கட்சி இரத்தினபுரி மாவட்ட உறுப்பினர் துனேஷ் கன்கந்த, ஐக்கிய தேசிய கட்சி குருணாகல் மாவட்ட உறுப்பினர் எஸ்.பி. நாவின்ன, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி மாத்தளை மாவட்ட உறுப்பினர் லக்ஷ்மன் வசன்த்த பெரேரா.

மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கம்பஹா மாவட்ட உறுப்பினர் சதுர சேனாரத்ன, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி கொழும்பு மாவட்ட உறுப்பினர் மொஹான் லால் கிரேரு, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி கண்டி மாவட்ட உறுப்பினர் லாஹொன் ரத்வத்தே, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி இரத்தினபுரி மாவட்ட உறுப்பினர் பிரேமலால் ஜயசேகர, தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு யாழ். மாவட்ட உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் ஆகிய 9 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகும்.

யாழ் மாவட்டத்திலிருந்து மக்களால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இவர் கடந்த வருடம் முழுவதும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான சலுகைகள், கம்பெரலிய போன்றவற்றை பெற்ற போதும் மக்கள் பிரச்சினை தொடர்பிலோ, அரசியல் தீர்வு தொடர்பிலோ வாய் திறக்கவில்லை. எனினும் கூட்டத்தில் பங்கு பற்றியதற்கான கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

இவரைப் போன்ற கதிரைகளைச் சூடாக்கும் பொம்மைகளை பாராளுமன்றம் அனுப்பி யாழ் மக்கள் அழகு பார்ப்பதால் மக்களுக்கு எதுவித நன்மையோ, விமோசனமோ கிடைக்கப் போவதில்லை என்பதை உணர்ந்து எதிர்வரும் தேர்தலில் மக்கள் சிறந்த முடிவை எடுக்க வேண்டும் என சமூக நலன்விரும்பிகள் கோரிக்கை விடுகின்றனர்.