விரைவில் அனைவருக்கும் Off-Facebook Activity வசதி..!

0

பேஸ்புக் நிறுவனம் கடந்த வருடத்தில் சில நாடுகளில் உள்ள பயனர்களுக்கு Off-Facebook Activity எனும் வசதியை வழங்கியிருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது அனைத்து பேஸ்புக் பயனர்களுக்கும் இவ் வசதி வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இவ் வசதியானத பேஸ்புக் வலைத்தளத்தினை பயன்படுத்தாத சந்தர்ப்பத்தில் ஏனைய இணைய தளங்களைப் பயன்படுத்தும் போது பேஸ்புக் எவ்வாறான விபரங்களை சேகரிக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

எனவே பயனர்கள் தமது பேஸ்புக் கணக்கு பற்றி தெளிவாகவும், பயமின்றியும் இருக்க முடியும்.