இறுதிச் சந்தர்ப்பம்; மக்களுக்கு ஒரு கிழமை காலக்கெடு விதித்த பாதுகாப்பு அமைச்சு..!

0

சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளை வைத்திருப்பவர்கள் அருகிலுள்ள பொலிஸ் நிலையத்திற்கு ஒப்படைக்க பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு காலக்கெடு விதித்துள்ளது.

அந்த வகையில் பெப்ரவரி 5 ஆம் திகதி முதல் 12 ஆம் திகதி வரை 7 நாட்கள் காலக்கெடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதேவேளை கடந்த ஆண்டு 09 ஆம் மாதம் 30 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் சட்டவிரோதமாக இராணுவத்தை விட்டு தப்பியோடிய முப்படை உறுப்பினர்களுக்கும் பொது மன்னிப்பு காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் எதிர்வரும் பெப்ரவரி 5 முதல் 12 திகதி வரை ஒரு வாரம் பொது மன்னிப்பு காலம் வழங்கப்படுவதாகவும் அவ்வாறு விட்டுச் சென்றவர்கள் இந்த காலத்திற்குள் மீண்டும் சேர அல்லது இராஜினாமா செய்து கொள்ளுமாறும் பாதுகாப்பு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.