கிறிஸ்மஸ் நாளான இன்று அனைத்து மெற்றோ சேவைகளும் தடை..!

0

டிசம்பர் 25 ஆம் திகதி கிறிஸ்மஸ் நாளான இன்று அனைத்து மெற்றோ சேவைகளும் பிரான்ஸ் பாரீசில் தடைப்பட்டுள்ளன.

முதலாம் இலக்க மற்றும் 14 ஆம் இலக்க மெற்றோக்கள் தானியங்கி சேவை என்பதால் அவை இரண்டும் இயங்கும் எனவும், மீதமான 14 மெற்றோ சேவைகளும் மூடப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 5 ஆம் திகதி வேலை நிறுத்தத்தின் முதல் நாள் 11 மெற்றோ சேவைகள் தடைப்பட்ட நிலையில், இன்று 14 வழிச் சேவைகள் தடைப்படுவது ஒரு சாதனையாக தொழிலாளர்களால் அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.